Опис роботи і експлуатації контролера Альтеп

Для запуску контролера слід увімкнути живлення за допомогою вимикача мережі. Протягом декількох секунд з’явиться поточний результат виміру температури. Після увімкнення контролер перейде в такий режим роботи, під час якого він був вимкнений.

На передній панелі контролера розміщено наступні кнопки

включення

Ця кнопка служить для увімкнення та вимкнення контролера. Натискання та утримання кнопки протягом 1 секунди вмикає контролер. Натискання та утримання кнопки протягом 6 секунд вимикає контролер.

старт/стоп

Ця кнопка служить для запуску або зупинки процесу налаштування.

plus

Під час нормальної роботи ця кнопка служить для збільшення величини необхідної температури (установка). Під час налаштування конфігурації – збільшує вибраний параметр.

minus

Під час нормальної роботи ця кнопка використовується для зменшення величини даної температури (установка). Під час налаштування конфігурації – зменшує вибраний параметр. Притримуванням кнопки «+» або «–» прискорюється зміна встановлюваного параметра.

prog

Притримуючи цю кнопку протягом 3 секунд, контролер переходить до встановлення параметрів конфігурації.

При увімкненому живленні і неактивному процесі налаштування (не горять діоди «Работа» і «Вентилятор») контролер показує поточну температуру води в котлі і знаходиться у вимкненому стані. Якщо температура котла вища, ніж температура увімкнення циркуляційного насоса, контролер вмикає насос не залежно від робочого режиму – світиться діод «Насос ЦО».

Початок процесу налаштування настає після натискання кнопки «Старт/Стоп» (горить діод «Работа»). Під час процесу налаштування поточна температура порівнюється із заданою величиною (встановлюваною температурою).

Максимальну потужність вентилятора можна змінити в параметрі «Производительность вентилятора». Коли температура доходить до встановленої величини, швидкість вентилятора зменшується до мінімальних обертів, заданих в сервісних параметрах. Зменшення обертів вентилятора починається тоді, коли до встановленої величини температури залишається 6 °С.

Після досягнення необхідної температури, контролер переходить в режим контролю, про що сигналізує блимання діода в правому нижньому кутку дисплея. У режимі контролю здійснюються продувки (лише при температурі нижче 80 °С) – регулярні увімкнення вентилятора на декілька секунд, які запобігають скупченню газів в котлі і можливому загасанню вогню. Включення продувки сигналізується блиманням діода «Вентилятор».

Встановлення необхідної температури можна здійснювати в будь-якому режимі роботи за допомогою кнопок «+» і «–». Під час встановлення температури, на дисплеї блимають цифри і відображається поточне налаштування. Вихід з режиму налаштування відбувається автоматично після декількох секунд від останнього натиснення кнопки. Щоб побачити поточну установку, слід один раз натиснути на кнопку «+» або «–».

Роботу контролера можна зупинити в будь-який момент (перехід в режим вимкнення) за допомогою кнопки «Старт/Стоп».

Контролер може перейти в режим призупинення, якщо виконуються наступні умови:

  • температура котла не вища, ніж температура вимкнення контролера на +10 °С (якщо температура вимкнення контролера встановлена на 30 °С, то перехід в режим призупинення може статися при температурі котла 30-40 °С).
  • не зважаючи на увімкнений вентилятор, температура котла не збільшилася на 2 °С протягом 60 хв.
  • встановлена температура котла була досягнута, або від початку налаштування пройшло 2 години.

Якщо в режимі призупинення температура збільшиться на 2 °С, контролер перейде в режим налаштування.

Режим призупинення сигналізується блиманням діодів «Работа» і «Вентилятор». При цьому режимі контролер зменшує оберти вентилятора до мінімуму і знаходиться в стані очікування до моменту зниження температури води нижче встановленої температури вимкнення контролера (температура вимкнення контролера встановлюється в сервісних параметрах, приблизно встановлена на 30 °С), саме тоді контролер автоматично зупиняє налаштування, що пов’язане з вигоранням палива.

Зупинка налаштування сигналізується блиманням напису «St», а контролер переводиться в режим спостереження. Проте, насос працює до моменту зменшення температури води нижче, ніж температура вимкнення насоса (температура вимкнення насоса на 5 °С нижча, ніж температура увімкнення насоса). Після вигорання палива і зупинки налаштування (блимає напис «St»), контролер може самостійно повернутися до налаштування, якщо температура котла зросте і становитиме на 5 °С вище, ніж температура вимкнення.

– Блок автоматики управління Альтеп
– Налаштування контролера Альтеп